Vacature

Intern Begeleider m/v (wtf 0,5)

Akkoord!-po is een dynamische op ontwikkeling gerichte, lerende organisatie, met een duidelijk herkenbaar eigen gezicht. Alle negen scholen van Akkoord!-po profileren zich duidelijk als openbare scholen, met als motto: Niet apart maar samen.


Voor OJBS de Krullevaar in Sevenum zijn wij per 1 november 2017 op zoek naar een deskundige

Intern Begeleider m/v (wtf 0,5)

De Krullevaar

Openbare Jenaplanbasisschool de Krullevaar is een kleine (6 groepen en 12 teamleden) en sfeervolle school in Sevenum, waar de verschillen tussen kinderen gerespecteerd, erkend en gebruikt worden. Het is een jenaplanschool waar hard gewerkt en volop gespeeld wordt, waar over alles wat ertoe doet gesprekken gevoerd worden en waar we stil staan bij zaken die er te vieren zijn. Met een prettig team dat doelgericht en opbrengstgericht het onderwijsaanbod vormgeeft. Een school waar ouders mogen meepraten, meedenken en meedoen. Op de Krullevaar leer je op jezelf te vertrouwen, zodat je belangrijke verbindingen kunt aangaan met andere mensen én je eigen plek kunt vinden in een snel veranderende maatschappij.

 

In ontwikkeling

De Krullevaar heeft een grote verandering doorgemaakt wat betreft opbrengstgericht werken. De verankering van dit proces in combinatie met de uitgangspunten van het jenaplanonderwijs is volop in ontwikkeling. Daarbij is het doel dat team én kinderen steeds meer eigenaar worden van hun ontwikkelproces. Dit levert een dynamische schoolomgeving op waarin een doelgerichte, flexibele en betrokken Intern Begeleider een wezenlijke rol speelt.

 

Als Intern Begeleider op de Krullevaar:

 • Analyseer en bewaak je de kwaliteit van het onderwijs (en meer specifiek de zorg) in beleid, aanbod en uitvoering

 • Initieer en begeleid je processen rondom zorg voor kinderen en passend onderwijs

 • Is planmatig werken je grondhouding

 • Steun je de stamgroepleiders in hun zorg voor de kinderen

 • Neem je ouders serieus

 • Heb je een goed contact met externe partners

 • Ben je flexibel en neem je initiatief

 • Vorm je samen met de directeur en de leerkrachten LB het onderwijsteam

 • Ben je enthousiast in je afwisselende baan

 • Kun je goede gesprekken voeren en heb je een luisterend oor voor iedereen

 

Praktisch

 • De invulling van deze functie vindt plaatst in tweeëneenhalve dag per week waarbij maandag, dinsdag en donderdag voorkeursdagen zijn.

 • Een brief met een persoonlijke motivatie voor deze functie en een CV mag gestuurd worden naar Marie-louise Vanmulken, uiterlijk 22 oktober 2017.

 • Op woensdag 25 oktober en donderdag 26 oktober aanstaande vinden de gesprekken plaats.

 

Contact

Ben je enthousiast na het lezen van deze vacature? We maken graag kennis met je! Het contact verloopt via Marie-louise Vanmulken (directeur OJBS de Krullevaar) / 0774672065 / m.vanmulken@krullevaar.akkoord-po.nl