De GMR.........

 
Elke basisschool in Nederland heeft een MR (= MedezeggenschapsRaad). Deze MR bestaat uit ouders en personeel en zij praten met de directeur van de basisschool over (beleids) zaken, die alleen die specifieke basisschool aangaan.
Bij de Stichting Akkoord! Primair Openbaar zijn negen openbare basisscholen aangesloten. Negen basisscholen met elk een eigen MR.
 
De GMR (= Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerlei zaken die alle negen scholen van de Stichting Akkoord! po aangaan.
 
Bijvoorbeeld:
  • instemming op het gebied van: onderwijskundige doelstellingen; sponsoring; beleid t.a.v. welzijn, gezondheid en veiligheid
  • adviesbevoegdheid m.b.t. meerjarig financieel beleid; huisvesting en onderhoud; verdeling / besteding van middelen


De GMR vergadert ongeveer 10 keer per schooljaar. De vergaderingen worden gehouden op OBS Harlekijn.
De GMR bestaat uit 8 personen: 4 ouders en 4 personeelsleden.
De GMR heeft de directeur-bestuurder als gesprekspartner namens het bestuur van de Stichting Akkoord! po