Personeelsbeleid

Kwaliteit ontwikkelen
 

Onze missie is om leerlingen te leren hun eigen kwaliteiten te ontdekken en benutten. En wat geldt voor leerlingen, geldt ook voor leerkrachten. Als we vanuit eigen kracht verbinding maken met anderen en bereid zijn om van elkaar te leren, kunnen we heel veel voor elkaar krijgen. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Dat vraagt om een bepaalde houding en mentaliteit. Daarbij gaat het niet zozeer om wat je kunt, maar om wie je bent. Wat zijn je drijfveren, wat zijn je overtuigingen? Afstemming, samenwerking en resultaat bereik je eenvoudiger als je dezelfde waarden deelt, zoals eerlijkheid, integriteit, betrouwbaarheid, openhartigheid, geloofwaardigheid, vertrouwen, loyaliteit en collegialiteit. Als Akkoord medewerkers laten we dit dagelijks zien in de manier waarop we met elkaar omgaan. Door open, spontaan en enthousiast gedrag, door onze daadkracht en energie, door onze creativiteit, betrokkenheid en begrip, door onze oprechte aandacht en interesse en in onze constructieve en tegelijk kritische houding.
 
Jouw talent krijgt bij ons de ruimte. Bovendien zijn we behoorlijk ambitieus. Bij de professionele cultuur die we voorstaan, hoort competentiegericht ontwikkelen, coachend leidinggeven en de gewoonte om kennis te delen. Niet alleen tussen leerlingen, maar evengoed tussen leraren en scholen.