Plannen

Strategische opdracht Akkoord!-po voor 2011-2015.

Akkoord!-po heeft 6 thema’s benoemd waaraan het strategisch beleid voor de komende vier jaar is gekoppeld. De scholen werken dat verder uit in hun school- en jaarplannen. Er is gekozen voor:

  1. Akkoord!-po als sterk merk: De identiteit van de openbare school is herkenbaar aanwezig in de school en het handelen van de personeelsleden van de school. Een school die bij Akkoord!-po hoort, is bovendien een school met een duidelijk onderwijskundig concept. De school staat bekend om haar kwaliteit.
  2. Onderwijskwaliteit: De school werkt opbrengstgericht. De school communiceert helder over de te bereiken resultaten. De school voldoet tenminste aan de norm en geeft aan waar ze de lat hoger legt. Er is aandacht voor zorg, anticiperend op passend onderwijs.
  3. Personeel: De school en de stichting zorgen ervoor dat de deskundigheid van leerkrachten op het gebied van onderwijskwaliteit een impuls krijgt. De deskundigheid van leerkrachten is gekoppeld aan de behoeften en doelen van de school. Personeel van de scholen wordt gericht met elkaar in contact gebracht in de vorm van uitwisseling en netwerken. Er is aandacht voor kennismanagement.
  4. Bedrijfsvoering: Er is sprake van efficiŽnte inrichting van schoolse- en bovenschoolse processen. Op die manier komen zoveel mogelijk middelen ten goede aan de kerntaak van de school: het verzorgen van kwalitatief hoogstaand openbaar primair onderwijs. Daar waar samenwerking op dit punt meerwaarde heeft, wordt die gezocht.
  5. Verbinden en samenwerken: “Iedereen is van Akkoord!, Akkoord! is van mij”. Ouders, kinderen en personeelsleden werken samen in de schoolgemeenschap. Ouders zijn educatieve partners. De school onderhoudt partnerschappen met relevante organisaties en zoekt samenwerking met meerwaarde en ruimte voor identiteit.
  6. Kindcentra: De ontwikkeling van kinderen is gebaat bij een ononderbroken ontwikkelingslijn. Om die reden streeft de school erna de spil te zijn in een kindcentrum wat kinderen educatie en opvang biedt in de leeftijd van 2 tot 13 jaar. De school heeft inhoudelijk een leidende ambitie. Ze zoekt passende partners †en ruimte voor lokale oplossingen.