Kenmerken Openbaar Onderwijs

Idealiter kenmerkt Openbaar Onderwijs zich door het streven de intellectuele, culturele en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Pedagogisch en didactisch uitgangspunt zijn natuurlijke waarden en normen. Ieder wordt aangesproken op zijn geweten, met als uitgangspunt: behandel en beoordeel mensen zoals jezelf behandeld en beoordeeld zou willen worden. Deze “gulden regel” dateert uit de klassieke (voor christelijke) tijd. Het is een opvoeding die niet gekenmerkt wordt door het ‘schuld- en boeteprincipe.’
De openbare school is daarom toegankelijk voor alle leerlingen, opdat een bijdrage wordt geleverd aan de integratie en de harmonisering van de samenleving. Alle ouders zijn dus gelijkberechtigd. In het onderwijs worden de levensbeschouwelijke stromingen daarom objectief besproken.