Profiel

Missie, visie en kernwaarden van Akkoord!-po.

Akkoord!-po is een dynamische op ontwikkeling gerichte, lerende organisatie, met een duidelijk herkenbaar eigen gezicht. Alle scholen profileren zich duidelijk als openbare scholen, met als motto: Niet apart maar samen.
De afgelopen jaren is er dankzij de inzet van alle medewerkers veel tot stand gebracht. We blijven echter alert op wat er nodig is om het onderwijs op onze scholen bij de tijd en op kwalitatief hoog niveau te houden.

De missie luidt nu: “Krachtig innovatief primair openbaar onderwijs in verschillende scholen met een hoge gemeenschappelijke kwaliteit”.

De koers van Akkoord!-po is vastgelegd in een aantal documenten. De belangrijkste toekomsttrends zijn beschreven in het koersplan Thema’s voor strategisch beleid 2011-2015, “In verbinding naar de toekomst”.

Uitgangspunt van de negen scholen van Akkoord!-po is dat elk mens uniek is en dat er juist vanuit de verschillen tussen mensen een krachtige dynamische wereld tot stand kan komen. Verschillen verrijken en daarom vinden we diversiteit in onze scholen gewenst. Alle Akkoord!-po scholen zijn te herkennen aan de volgende kenmerken:

  • Onze scholen zijn openbaar, hetgeen wil zeggen dat ze toegankelijk zijn voor iedereen. Alle ouders en kinderen zijn gelijkwaardig, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing. Wij werpen geen drempels op en zetten de deuren ook open voor kinderen die speciale zorg nodig hebben;
  • Onze scholen hebben een open karakter. We zoeken nadrukkelijk samenwerking met anderen. Wij gaan graag het gesprek aan, leggen vanzelfsprekend verantwoording af en nemen onze relaties serieus.
  • Onze scholen bieden vernieuwend onderwijs waarin verschillen welkom zijn. Wij zijn idealistisch en optimistisch. Wij stimuleren kinderen zelf verantwoordelijkheid te nemen, bij voorkeur in samenwerking met anderen. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen die zich veilig voelen, kinderen die ervaren dat ze iets kunnen en daarom plezier hebben, hun talenten het best zullen ontwikkelen;
  • Onze scholen zijn sfeervolle leef- en werkgemeenschappen. Wij creren voor onze kinderen een omgeving waarin alle ruimte is voor plezier en creativiteit, voor ontwikkelen en ontdekken en voor een betekenisvolle dialoog.

Wij stimuleren zowel bij medewerkers als bij leerlingen een positief zelfbeeld en de wil om bij te dragen aan het ontstaan van een betere wereld. Wij willen werken vanuit de kracht van elk individu. Wij gaan daarbij uit van een zelfverantwoordelijke houding en de bereidheid in samenwerking te willen leren.

De medewerkers van Akkoord!-po zijn gedreven, idealistische, rijkdombewuste mensen. Het zijn mensen die met hart en ziel aantrekkelijk en goed basisonderwijs willen verzorgen. Mensen die constructief van en met elkaar willen leren, mensen die niet apart maar samen willen leren.

Akkoord!-po staat voor:

  • Dynamisch en innovatief algemeen toegankelijk onderwijs;
  • Verzorgd door zelfbewuste, inspirerende en betrouwbare professionals;
  • In open stimulerende, flexibele wijkvoorzieningen.