Vakantierooster

In samenspraak met zoveel als mogelijk onderwijsinstellingen in de regio uit het primair, speciaal en voortgezet onderwijs, stelt Akkoord! jaarlijks het vakantierooster voor het aanstaande schooljaar voor alle scholen vast. Hierdoor bereikt Akkoord! op een vroeg moment eenduidigheid voor alle betrokken kinderen, ouders en personeel.

In de download is het vakantierooster voor het schooljaar 2023-2024 opgenomen.

Vertrouwenspersoon

Alle scholen van Akkoord! kennen een interne contactpersoon voor vertrouwelijke kwesties of klachten.
 
De GGD Limburg Noord voorziet voor Akkoord! in een externe vertrouwenspersoon. Er zijn bij de GGD drie externe vertrouwenspersonen werkzaam die gezamenlijk deze functie invullen. Om die reden staat hier geen specifieke naam vermeld. 
Meer informatie over de verantwoordelijkheden en werkwijzen van de contactpersonen of de vertrouwensfunctionaris is ook te lezen in de klachtenregeling van Akkoord!

Klachtenregeling

Op basis van een wettelijke plicht is een klachtenregeling ingericht. De regeling is bestemd voor ouders en medewerkers. Iedere klacht wordt deskundig en neutraal beoordeeld. Daartoe is een vertrouwenspersoon aangesteld. Het bestuur is aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC). Tevens heeft het bestuur van Akkoord!-PO het landelijk model klachtenregeling ondertekend.