Overzicht nieuws

02-11-2017 Uit velerlei (recente) onderzoeken blijkt: leiderschap in scholen doet er toe! De schoolleiding is van cruciaal belang voor het in stand houden en verder verbeteren van de onderwijskwaliteit. Stichting Akkoord!-PO (h)erkent dit en investeert dan ook hierin.
11-05-2017 Akkoord!-po start haar jaarlijkse personeelsmiddag