Stichting Akkoord-po verwelkomt graag een nieuw toezichthoudend bestuurslid met juridische kennis.

08 mei 2019
De toezichthoudende bestuurders en de directeur-bestuurder zijn, elk vanuit hun eigen rol, verantwoordelijk voor het besturen.........

Stichting Akkoord-po verwelkomt graag een nieuw toezichthoudend bestuurslid met juridische kennis.

De toezichthoudende bestuurders en de directeur-bestuurder zijn, elk vanuit hun eigen rol, verantwoordelijk voor het besturen van de Stichting en de daaronder ressorterende scholen. De toezichthoudende bestuurders en de directeur-bestuurder handelen overeenkomstig de principes die met goed bestuur samenhangen: redelijk en billijk, met wederzijds respect, transparant, in dialoog, onafhankelijk en verantwoordelijk.

Conform het rooster van aftreden is er een vacature binnen het toezichthoudend bestuur voor een nieuw lid met kennis van juridische zaken. Uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure is de opgestelde profielschets.


Lees verder