Stichting Akkoord! po investeert in leiderschap

02 november 2017
Uit velerlei (recente) onderzoeken blijkt: leiderschap in scholen doet er toe!
De schoolleiding is van cruciaal belang voor het in stand houden en verder verbeteren van
de onderwijskwaliteit. Stichting Akkoord!-PO (h)erkent dit en investeert dan ook hierin.