OJBS de Triolier (Reuver)

Adres:
St. Annastraat 31
Postcode/Plaats:
5953 LR Reuver
Telefoonnummer:
077 - 476 90 00
Jenaplanschool de Triolier in Reuver is in 1995 vanuit een fusie ontstaan, in 1997 betrok de Triolier het huidige schoolgebouw. De school telt ongeveer 210 kinderen. Vanuit een respectvol pedagogisch klimaat werkt de school aan geborgenheid voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Naast ontwikkelingsgericht onderwijs, heeft co÷peratief leren en contractwerk een centrale plek.