OJBS de Omnibus (Baarlo)

Adres:
Huissen 4
Postcode/Plaats:
5991 PX Baarlo
Telefoonnummer:
077 - 477 82 39
Jenaplanschool de Omnibus in Baarlo telt ongeveer 170 kinderen. De school is opgericht in 1983 en vanaf 2005 gehuisvest in het huidige gebouw. De groepsleiders besteden in de stamgroepen aandacht aan onderwijs en opvoeding. Ouders spelen op de Omnibus een belangrijke rol. Uitgangspunt van werken, zijn de verschillen tussen de kinderen.