Vergaderdata

GMR 2018 / 2019
 
Datum tijdstip plaats onderwerp
26 - 09 - 2018 20:00 - 22:00 OBS Harlekijn Jaarverslag GMR Activiteitenplan 
Schooljaar 2018-2019
Solvabiliteit, voorstel
Gebruik Google-drive
* 31 - 10 - 2018 20:00 - 22:00 OBS Harlekijn Bijeenkomst van de GMR met het toezichthoudend bestuur.**
28 - 11 - 2018 20:00 - 22:00 OBS Harlekijn Begroting Stichting Akkoord! po 2019
30 - 01 - 2019 20:00 - 22:00      OBS Harlekijn     Formatiebeleid 2019-2020
27 - 02 - 2019 20:00 - 22:00 OBS Harlekijn Zorgplan/passend-onderwijs, informatief
27 - 03 - 2019 20:00 - 22:00 OBS Harlekijn Strategische beleidsplan, 2020-2024
17 - 04 - 2019 20:00 - 22:00 OBS Harlekijn Begroting GMR
Formatie 2019-2020

 
29 - 05 - 2019 20:00 - 22:00 OBS Harlekijn Bijeenkomst met bestuur
26 - 06 - 2019 20:00 - 22:00 OBS Harlekijn Activiteitenplan GMR
       
Opmerking:
De vergadering van 31 oktober komt te vervallen. 
_________________________________________________________________

**
In plaats daarvan is er een bijeenkomst van de GMR met het toezichthoudend bestuur.

Onderwerp:
Passend Onderwijs.

Locatie:  Harlekijn
Aanvang 20:00u.