Vergaderdata

GMR 2019 / 2020
 
Datum tijdstip plaats onderwerp
25 - 09 - 2019 20:00 - 22:00 OBS Harlekijn Jaarverslag GMR Activiteitenplan GMR
Schooljaar 2019-2020
Jaarverslag Stichting Akkoord
30 - 10 - 2019 20:00 - 22:00 OBS Harlekijn Huishoudelijk Regelement GMR, MR statuut en regelement Arbo beleid
kennismaken
directeur-bestuurder?
27 - 11 - 2019 20:00 - 22:00 OBS Harlekijn Zorgplan en begroting Stichting Akkoord! po 2020-2021
29 - 01 - 2020 20:00 - 22:00      OBS Harlekijn     Formatiebeleid
2019 - 2020
19 - 02 - 2020 20:00 - 22:00 OBS Harlekijn Klachtenregeling Onderhoudsplan Vakantierooster
25 - 03 - 2020 20:00 - 22:00 OBS Harlekijn Strategische beleidsplan, 2020-2024, stand van zaken
15 - 04 - 2020 20:00 - 22:00 OBS Harlekijn Begroting GMR
Formatie 2020-2021

 
27 - 05 - 2020 20:00 - 22:00 OBS Harlekijn Activiteitenplan GMR 2010-2021
24 - 06 - 2020 20:00 - 22:00 OBS Harlekijn Activiteitenplan GMR 2020-2021
Jaarverslag Stichting Akkoord! po