Organogram

Stichting Akkoord! primair openbaar wil het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo in stand houden. Het bevoegd gezag van de Stichting is het Algemeen Bestuur, dat bestaat uit 5 personen. In een schema ziet dit er als volgt uit:
 
 
Aanspreekpunt voor het bestuur is de algemeen directeur van de Stichting, dhr. Peter Adriaans. Het bestuur heeft nadrukkelijk gekozen voor een bestuursaanpak volgens het principe van Policy Governance www.policygovernanceassociation.org