Welkom op de website van Akkoord! primair openbaar

Stichting Akkoord! po is het bevoegd gezag
van de openbare scholen voor basisonderwijs
in de gemeenten: Beesel, Horst aan de Maas,
Peel en Maas en Venlo.


 
 

Visietraject ICT samenwerkende besturen
 

De komende jaren staan veel besturen voor ingrijpende beslissingen als het gaat om de (her)inrichting van de bestaande ICT-infrastructuur en het gebruik van ICT-toepassingen in het algemeen.


Doordat de software steeds meer webbased wordt/is, webopslag van data steeds meer gangbaar en betaalbaar wordt en het aantal mobiele devices snel toeneemt, is het de vraag of het verstandig is om te onderzoeken of de huidige netwerkoplossingen dit kunnen bieden.
De policy van de meeste grote bedrijven als Microsoft en Google is erop gericht software en data zo snel mogelijk in “De Cloud” te krijgen.
De producten van Microsoft worden door vrijwel alle scholen gebruikt. Microsoft gaat het per 1-1-2018 moeilijk en waarschijnlijk duurder maken om lokale programma’s als Office te blijven gebruiken.
Ook onderwijsinhoudelijk gaan er op veel scholen veranderingen plaatsvinden.
Door o.a. “Passend Onderwijs” zal de rol van de leerkracht veranderen en zal er meer flexibiliteit nodig zijn. Dit zal niet lukken zonder gebruik te maken van steeds meer geavanceerde ICT-toepassingen. Dit alles heeft een behoorlijke impact op de dagelijkse praktijk van leerkrachten bovenop de toch al grote werkdruk. Een goede begeleiding zal noodzakelijk zijn om hun werksituatie duurzaam te maken/houden. 

Alle nu in gebruik zijnde netwerkoplossingen zijn ontwikkeld in samenwerking met andere besturen. Daarom is besloten ook gezamenlijk een visietraject te starten onder begeleiding van 
APS-IT diensten en O21.

Dit traject wordt voor een deel gesubsidieerd met een bijdrage van de Europese Unie.

De deelnemende besturen zijn Akkoord, Eduquaat, Fortior, Kerobei Meerderweert Salto, Skopos, SPOLT en Swalm en Roer.

Nieuws

Stichting Akkoord! po investeert in leiderschap

02-11-2017 it velerlei (recente) onderzoeken blijkt: leiderschap in scholen doet er toe! De schoolleiding is van cruciaal belang voor het in stand houden en verder verbeteren van de onderwijskwaliteit. Stichting Akkoord!-PO (h)erkent dit en investeert dan...

Bekijk de agenda